İmtahan:
11-ci sinif BLOK-4 (IV qrup)


Hilal Kursları

Imtahan Tarixi:
16/04/2023

11

Sinif

7

İştirakçı
...NƏTİCƏNİ YOXLA...

İmtahan:
11-ci sinif BLOK-4 (III qrup)


Hilal Kursları

Imtahan Tarixi:
16/04/2023

11

Sinif

12

İştirakçı
...NƏTİCƏNİ YOXLA...

İmtahan:
11-ci sinif BLOK-4 (II qrup)


Hilal Kursları

Imtahan Tarixi:
16/04/2023

11

Sinif

9

İştirakçı
...NƏTİCƏNİ YOXLA...

İmtahan:
11-ci sinif BLOK-4 (I qrup)


Hilal Kursları

Imtahan Tarixi:
16/04/2023

11

Sinif

21

İştirakçı
...NƏTİCƏNİ YOXLA...

İmtahan:
10-cu sinif BLOK-4 (IV qrup)


Hilal Kursları

Imtahan Tarixi:
16/04/2023

10

Sinif

7

İştirakçı
...NƏTİCƏNİ YOXLA...

İmtahan:
10-cu sinif BLOK-4 (III qrup)


Hilal Kursları

Imtahan Tarixi:
16/04/2023

10

Sinif

17

İştirakçı
...NƏTİCƏNİ YOXLA...